Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Greenpeace over Tata Steel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Greenpeace over Tata Steel