Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming