Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Minister Dijkstra (Medische Zorg) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming