Definitief oordeel van Em. Prof. Dr. Andre N. van der Zande over de RPE BeleidsdoorlichtingArtikel 13 Bodem en Ondergrond

Het doument bevat een onafhankelijk oordeel van Em. Prof. Dr. Andre N. van der Zande over de RPE Beleidsdoorlichting Artikel 13 Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Definitief oordeel van Em. Prof. Dr. Andre N. van der Zande over de RPE BeleidsdoorlichtingArtikel 13 Bodem en Ondergrond ( PDF | 4 pagina's | 452 kB )