Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart

Afschrift van de brief van de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) aan de leden van het kabinet. De brief verzoekt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de DLT te betrekken bij een eventuele invoering en uitwerking van het CO2-plafond.

Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart (PDF | 2 pagina's | 169 kB)