Voortgangsbrief bodemkwaliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal onderwerpen die te maken hebben met bodemkwaliteit. Het rapport 'Inventarisatie IBC-werken met AEC-bodemas' stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Zij bespreekt de volgende onderwerpen:

  • de nieuwe bestuurlijke afspraken met de andere overheden voor 2021;
  • de review granuliet;
  • de follow-up van het rapport van de heer Kuijken over granuliet en het besluitĀ  bodemkwaliteit;
  • de monitoring van de toepassing van AEC bodemas;
  • het gebruik van Rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende bagger.