MIRT voortgangsbrief

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang  in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook gaan zij in op de stand van zaken van moties en toezeggingen.

MIRT voortgangsbrief (PDF | 15 pagina's | 735 kB)