Herziene Expression of Principles Tata Steel Nederland

Engelstalig richtgevend document om te komen tot maatwerkafspraken voor de transitie van Tata Steel Nederland naar een meer duurzame en schone staalproductie.

Herziene Expression of Principles Tata Steel Nederland (PDF | 10 pagina's | 490 kB)