Monitoring van de vrachtwagenheffing: een breed perspectief op effecten

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) werkt een kader uit voor het monitoren (controleren) van de effecten vande vrachtwagenheffing op de sector vervoer en verkeer, de leefomgeving. Hieronder vallen ook verkeersveiligheid, de economie en de concurrentiepositi