Beleidsdoorlichting Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Het rapport bevat de resultaten van de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 13 'Bodem en Ondergrond' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Beleidsdoorlichting Artikel 13 Bodem en Ondergrond ( PDF | 113 pagina's | 1,1 MB )