CO2-Managementplan 2022-2023

Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de CO2-reductie in 2022 en 2023. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2022.