Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage bespreekt de voortgang van het professionaliseren van het assetmanagement op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en watersysteem.