Vanuit de ruimte, voor de aarde - Lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland

In de lange-termijn ruimtevaartagenda staan zes missies om de positie van Nederland te verbeteren en richting 2035 weer op het niveau te brengen waarmee andere landen binnen en buiten Europa versneld zijn gaan investeren in de sector. Om de missies te halen, is het nodig dat Nederland gaat voldoen aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van het European Space Agency (ESA) en nationaal extra in ruimtevaart investeert.

Vanuit de ruimte, voor de aarde - Lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland