Uitnodigingsformulier bewindspersoon ministerie van Justitie en Veiligheid

Via dit formulier kunt u een bewindspersoon van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitnodigen.

Dit formulier kunt u alleen gebruiken voor uitnodigingen. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de organisatie of over het beleid, ga naar Contact.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Formulier uitnodiging voor optreden of werkbezoek bewindspersoon ministerie van Justitie en Veiligheid

Uw uitnodiging

* verplichte velden

group0

Omschrijving van het optreden of werkbezoek

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Wat is de voertaal van het evenement?

Rol van de bewindspersoon

Bijzonderheden

Is het een openbare of besloten gelegenheid en is er media aanwezig?

Contactgegevens organisator

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om met u te corresponderen over uw uitnodiging.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben deze gegevens nodig om met u te kunnen corresponderen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw uitnodiging wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden 5 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring