Uitnodigingsformulier bewindspersoon ministerie van Justitie en Veiligheid

Via dit formulier kunt u een bewindspersoon van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitnodigen.

Dit formulier kunt u alleen gebruiken voor uitnodigingen. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de organisatie of over het beleid, ga naar Contact.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Formulier uitnodiging voor optreden of werkbezoek bewindspersoon ministerie van Justitie en Veiligheid

Welke bewindspersoon nodigt u uit?

* verplichte velden

Maak een keuze*
Omschrijving van het werkbezoek of optreden
Straat, huisnummer, postcode, plaats en evt. locatienaam
Geef de datum van het werkbezoek of optreden(verplicht)
Zijn de datum en tijd van het werkbezoek of optreden al exact bekend of nog indicatief?
Programma van het werkbezoek of optreden
Geef hier bij voorkeur een gedetailleerde programmaplanning of tijdsindeling.
Zijn er andere mensen die tijdens het werkbezoek of optreden spreken?(verplicht)
Zo ja, geef aan wie hun bijdrage reeds hebben toegezegd.
Wat is de voertaal van het werkbezoek of optreden?(verplicht)
Aanwezigen
Is het een openbare of besloten gelegenheid?(verplicht)
Zijn er kosten verbonden aan deelname voor de bezoekers?(verplicht)
Zo ja, geef de toegangsprijs. Binnen het Rijk geldt het uitgangspunt dat er geen actieve medewerking wordt verleend aan een commerciële activiteit.
Wordt er media uitgenodigd?(verplicht)
Zo ja, geef aan welke media er wordt uitgenodigd?
Rol van de bewindspersoon
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afleggen van een werkbezoek, het verzorgen van een speech, een inleiding, een voorwoord of het verrichten van een openingshandeling (maximaal 150 woorden).
De motivatie van uw verzoek moet bestaan uit minimaal 50 en maximaal 150 woorden.
Hoe kunnen we u bereiken?
Zijn er nog overige bijzonderheden?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een programma, uitnodiging die naar andere aanwezigen is gestuurd, etc.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden.

Akkoordverklaring(verplicht)