Resultaten en advies Pilot inzet klachtenfunctionaris in de PI's Zuid-Oost en Nieuwegein

Het rapport evalueert de pilot over interne klachtafhandeling door een klachtenfunctionaris in de penitentiaire inrichtingen (PI) Nieuwegein en Zuid-Oost.

Resultaten en advies Pilot inzet klachtenfunctionaris in de PI's Zuid-Oost en Nieuwegein (PDF | 28 pagina's | 618 kB)