Kamerbrief over beklagrecht binnen detentie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’. Ook stuurt hij de resultaten van de pilot ‘interne informele bemiddeling’ die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft uitgevoerd. Hij gaat in op de aanleiding voor het onderzoek en voor de pilot. Hij licht de bevindingen van het onderzoek en de pilot toe en geeft zijn reactie op de conclusies en aanbevelingen.

Kamerbrief over beklagrecht binnen detentie (PDF | 6 pagina's | 268 kB)