Summary The charging of a court fee for complaints filed during detention

Engelstaige samenvatting van het rapport 'Griffierecht bij beklag in detentie'. Het rapport bevat een verkenning naar de vraag of griffierecht voor het indienen van klachten binnen penitentiaire inrichtingen (PI) zal leiden tot vermindering van de klachten.

Summary The charging of a court fee for complaints filed during detention (PDF | 10 pagina's | 338 kB)