Betere Start Lange termijn follow-up van opvoedondersteuning voor (ex-)gedetineerde moeders

Het rapport bevat de wetenschappelijke rapportage over de langetermijnresultaten van Betere Start. Dit is een opvoedtraining voor (ex-)gedetineerde moeders tijdens de overgang van de gevangenis naar huis. De training richt zich op het voorkomen van recidive (terugval) bij gedetineerde en ex-gedetineerde moeders en van latere gedragsproblemen bij hun kinderen.

Betere Start Lange termijn follow-up van opvoedondersteuning voor (ex-)gedetineerde moeders (PDF | 78 pagina's | 2,1 MB)