Afschrift brief Taakstelling huisvesting 2024 I en evaluatie taakstelling 2023 II

Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Maat (JenV) en minister De Jonge (BZK) aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, en corporatiebestuurders. De brief gaat over het capaciteitsbesluit (de opvangbehoefte) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor 2024 en de verdeling daarvan.

Afschrift brief Taakstelling huisvesting 2024 I en evaluatie taakstelling 2023 II