Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024

Besluit op een Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.

Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024