Lokale maatregelen overlast asielzoekers

De overheid stelt € 2 miljoen beschikbaar voor het nemen van lokale en meer kleinschalige maatregelen tegen overlast in de openbare ruimte. Gemeenten die hier gebruik van willen maken, kunnen een aanvraag voor een zogeheten Specifieke Uitkering (SPUK) indienen.

Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van lokale maatregelen tegen overlast van asielzoekers, kunnen zij een beroep doen op de SPUK-regeling. Deze regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om zelf te bepalen welke aanpak het beste bij hun problematiek past. De maatregelen waarvoor dit budget wordt gebruikt, verschillen per gemeente. Hierbij valt te denken aan de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), bodycams, extra cameratoezicht maar zeker ook preventieve maatregelen zoals het organiseren van extra (sport)activiteiten.

Aanvragen

Het aanvragen van de financiële vergoeding kan via dit formulier. Bij de aanvraag hoort een plan van aanpak waarin kern van het probleem wordt onderbouwd en een voorstel staat welke maatregelen wenselijk zijn om overlast en criminaliteit door asielzoekers te verminderen of te voorkomen. Een aanvraag moet gaan over de kosten die gemaakt zijn tussen 1 juni 2023 en 31 december 2024. Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober 2023 worden ingediend, deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2023.

Maximum

De hoogte van de aan te vragen uitkering is afhankelijk van het aantal opvangplekken binnen een gemeente:

  • Gemeenten die volgens de bestuursovereenkomst met het COA minder dan 1.000 opvangplekken hebben, kunnen maximaal € 100.000 inclusief BTW aanvragen. Dit geldt ook voor gemeenten zonder bestuursovereenkomst met het COA, maar die wel overlast ervaren van bewoners van opvanglocaties in andere gemeenten.
  • Gemeenten met minimaal 1.000 en maximaal 1.499 opvangplekken volgens de bestuursovereenkomst met het COA kunnen maximaal € 150.000 inclusief BTW aanvragen.
  • Gemeenten met 1.500 plekken of meer kunnen maximaal € 200.000 inclusief BTW aanvragen.

Volgorde van indiening

De aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst behandeld totdat het totaalbudget  uitgeput is. Als dit het geval is, maken we daar melding van op deze pagina.