Directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van herhaling van strafbaar gedrag. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) bestaat uit 3 directies:

  • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
  • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
  • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)

De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Daarbij staat de directie voor effectief beleid op het terrein van de intramurale (zorg tijdens een onafgebroken verblijf in een instelling), extramurale (zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven) en financiële sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen. Ook richt de directie zich op forensische zorg en de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. De directie behandelt ook het kansspelbeleid en het integriteitsbeleid, aangaande de verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)

De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen richt zich op specifieke fenomenen en doelgroepen zoals de vereenvoudiging en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming, het voorkomen en de aanpak van (herhaalde jeugd-) criminaliteit en high impact crimes. Ook richt de directie zich op het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek en op familie(recht), zoals de toekomst van adoptie, het meerouderschap en programma Scheiden zonder Schade.

Directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit levert expertise aan het DGSenB door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren, te faciliteren en te toetsen over beleidsvraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, ketenregie, informatievoorziening en subsidies. Daarnaast ondersteunt de directie het DGSenB kundig in de uitvoering van werkprocessen. Denk hierbij aan personeelsadvies, staf en managementondersteuning. De Centrale Autoriteit (CA) valt ook onder de directie en voert namens de Nederlandse staat 3 internationale verdragen uit ten aanzien van kinderaangelegenheden, kinderontvoering, kinderbescherming en adoptie.