Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ)

De directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) is onderdeel van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB). DSenJ staat ervoor dat sancties daadwerkelijk en snel ten uitvoer worden gelegd en draagt zorg voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor het optimaliseren van de uitvoeringsketen.

Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV)

Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen staat voor effectief beleid voor het voorkomen van slachtofferschap en daderschap en de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de positie waarin zij verkeren bedreigd worden of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Daarbij richt de directie zich op specifieke fenomenen (zoals high impact crimes) met een integrale aanpak van kwetsbare doelgroepen. Dit doet BAenV in samenwerking met justitie-partners, andere departementen, het sociaal domein (waaronder we zowel het zorgdomein als het lokale domein verstaan) alsmede burgers en bedrijven.

Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ)

De directie Coördinatie financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ) geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken vanuit juridisch, informatiekundig en financieel perspectief. De directie ondersteunt de DG, de beleidsdirecties en de programma's van het DGSenB. Ook helpt en ondersteunt de directie de bedrijfsvoering en uitvoering van de werkprocessen binnen het bestuursdepartement van DGSenB. Het gaat hierbij om de secretariële ondersteuning, personeelsadvies, financiën, juridische en facilitaire zaken.