Beslisnota 1 bij Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022 (PDF | 1 pagina | 86 kB)