Beslisnota bij Kamerbrief over Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 (PDF | 2 pagina's | 145 kB)