Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11