Antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022. Dit gaat om vragen die te maken hebben op onderwerpen die op de agenda staan. De overige vragen zullen op korte termijn beantwoord worden. De vragen zijn gesteld door de fracties van VVD, D66, PVV, CDA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB in de Tweede Kamer.

Antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022 (PDF | 29 pagina's | 1,7 MB)