Eindrapportage SARS-CoV-2 bij besmette nertsenbedrijven

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus van mens op dier, tussen dieren, tussen bedrijven, van dier op mens, de pathologie bij nertsen en de verspreiding in het milieu.

Eindrapportage SARS-CoV-2 bij besmette nertsenbedrijven (PDF | 14 pagina's | 659 kB)