Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.733 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Speech van minister Schouten, bij opening World Food Day

Toespraak van minister Schouten, bij de opening van World Food Day op het World Food Center in Ede, op 16 oktober 2019. De tekst ...

Toespraak | 16-10-2019

Besluit op Wob-verzoek over melding roken op de werkvloer

Besluit op Wob-verzoek over melding roken op de werkvloer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ...

Wob-verzoek | 15-10-2019

Kamerbrief over vraag aan Raad van State over invoeren drempelwaarde stikstofdepositie

Minister Schouten meldt wat de voorlichting inhoudt die zij aan de Raad van State vraagt over het invoeren van een drempelwaarde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2019

Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming 21 en 22 oktober

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over SCoPAFF gewasbescherming 21 en 22 oktober 2019. SCoPAFF betekent  Standing ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2019

Wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies over verlenging subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels

Regeling | 14-10-2019

Uitstelbrief schriftelijke vragen over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

Minister Schouten laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over de handhaving van wet- en regelgeving, onder ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019

Voorgenomen verlenging vervaldata subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen verlenging vervaldata voor de subsidiemodules Brede ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht Honingcowboys bedreigen de wilde bij in de Biesbosch

Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over het bericht Honingcowboys bedreigen de wilde bij in de Biesbosch.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-10-2019

Kamerbrief over octrooien op producten van klassieke veredeling

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van octrooien op producten van klassieke veredeling

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019

Kamerbrief over Superheffing

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over toezicht op naleving van democratische beginselen voor de belangen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019