Brief aan schoolbesturen over zelftesten onderwijs

Het ministerie van OCW informeert schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs over de inzet van COVID-19-zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel.