Behoefte aan nieuwe vestigingen (v)so en sbo

Het rapport richt zich op onderzoek naar de behoefte binnen samenwerkingsverbanden voor onderwijs aan het inrichten van nieuwe (hoofd)vestigingen of aan een nieuwe school voor speciaal basisonderwijs.

Behoefte aan nieuwe vestigingen (v)so en sbo ( PDF | 21 pagina's | 350 kB )