Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

Het rapport bevat een handreiking voor gemeenten, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en kinderopvang voor de voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang.

Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang ( PDF | 28 pagina's | 649 kB )