Kamerbrief over uitwerking van instellingsaccreditatie

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van instellingsaccreditatie naar aanleiding van de verkenning naar de aanpak van ervaren regeldruk bij kwaliteitszorg.