Kamerbrief over stand van zaken arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de afspraken over de arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op scholen met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De arbeidsmarkttoelage is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

arbeidsmarkttoelage-onderwijspersoneel-van-achterstandsscholen-als-onderdeel-van-het-np-onderwijsachterstanden (PDF | 2 pagina's | 190 kB)