Goed bestuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs

Het rapport evalueert de werking van de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) in het hoger onderwijs.

Goed bestuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs (PDF | 85 pagina's | 3,2 MB)