Incidentele Middelen Leerlingendaling VO Advies van Commissie IML aan OCW

Het rapport bevat het advies van de commissie Incidentele Middelen Leerlingendaling Voortgezet onderwijs 2020 (IML) over de subsidieregeling IML.

Incidentele Middelen Leerlingendaling VO Advies van Commissie IML aan OCW (PDF | 15 pagina's | 682 kB)