Antwoorden vragen Nationaal Programma Onderwijs voortgang najaar 2021

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op de vragen over de 1e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De Kamer had deze rapportage ontvangen op  28 oktober 2021. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

Antwoorden vragen Nationaal Programma Onderwijs voortgang najaar 2021 (PDF | 77 pagina's | 1,0 MB )