Antwoorden feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2023

Antwoorden feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2023 (PDF | 123 pagina's | 3 MB)


Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op de feitelijke vragen over de ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.