Voortgangsbrief versterking toezicht in het funderend onderwijs

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het toezicht op de kwaliteit van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Voortgangsbrief versterking toezicht in het funderend onderwijs