Kamerbrief over toezeggingen bij plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

Minister Dijkgraaf (OCW) gaat in op 2 toezeggingen aan het Eerste Kamerlid Fiers (GroenLinks-PvdA) bij de plenaire wetsbehandeling van de herinvoering basisbeurs. De 1e toezegging gaat over onderzoek naar een oplossing voor de situatie waarbij een student zich niet mag inschrijven op het adres van de verhuurder. De 2e toezegging gaat over onderzoek naar de situatie van (oud-)studenten die studeerden onder verschillende stelsels van studiefinanciering in de afgelopen jaren.

Kamerbrief over toezeggingen bij plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs