Kamerbrief bij addendum vervolgonderzoek naar discriminatie bij controle uitwonendenbeurs

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het addendum (toevoeging) bij het rapport 'Vooringenomenheid voorkomen'. De Tweede Kamer had dit rapport op 1 maart 2024 ontvangen. Het rapport gaat over onderzoek dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft laten uitvoeren naar aanleiding van berichten in de media over indirecte discriminatie van studenten met een migratie-achtergrond bij het controleproces uitwonendenbeurs. De minister gaat in op het onderzoek.

Kamerbrief bij addendum vervolgonderzoek naar discriminatie bij controle uitwonendenbeurs