Servicedocumenten hoger onderwijs (HO): aanpak coronavirus COVID-19

Onderstaande servicedocumenten kunnen instellingen als hogescholen en universiteiten helpen in de bestrijding van het coronavirus. De documenten bieden praktische handreikingen waarmee instellingen invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs. Uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken.

De servicedocumenten zijn aanvullend op elkaar. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, verzorgt het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuw servicedocument.