Derde voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen SBB

Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen rondom tekorten aan stages en leerbanen voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), werkenden en werkzoekenden. Ook gaat het rapport in op de inzet van de mbo-infrastructuur voor werkenden en werkzoekenden en de inzet van SBB en het Actieplan stages en leerbanen in de 1e helft van 2021. Tot slot kijkt het rapport vooruit naar de 2e helft van 2021.

Derde voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen SBB (PDF | 38 pagina's | 5,5 MB)