Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs (PDF | 155 pagina's | 1,1 MB)