Landelijk Kader Studentenwelzijn 2023-2030

Rapport van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de vereniging Universiteiten van Nederland (UNL). Het rapport geeft een kader voor de beschrijving van een gezamenlijke koers voor studentenwelzijn in het hoger onderwijs tot 2030.