CITO - Leervertraging door Corona in het voortgezet onderwijs

Het rapport onderzoekt de leerresultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bekijkt de ontwikkeling van de vaardigheid van leerlingen op de 5 onderdelen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo). De 5 onderdelen zijn Nederlands leesvaardigheid (nlv), Nederlands woordenschat (nws), Engels leesvaardigheid (elv), Engels woordenschat (ews) en Rekenen-Wiskunde (rw). Ook vergelijkt het de leerprestaties in het schooljaar 2022/2023 met die in 2021/2022 en met de laatste afname die vóór de coronapandemie plaatsvond.

CITO - Leervertraging door Corona in het voortgezet onderwijs