Bijlagen bij Kamerbref met kabinetsreactie op onderzoek naar controleproces uitwonendenbeurs

De bijlagen beschrijven de werkwijze controle uitwonendenbeurs, de conclusies en aanbevelingen uit het lerende onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aandachtspunten voor andere organisaties.

Bijlagen bij Kamerbref met kabinetsreactie op onderzoek naar controleproces uitwonendenbeurs