Intern onderzoek controle uitwonendenbeurs

Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het rapport gaat over de resultaten van het interne onderzoek bij DUO naar het proces Controle Uitwonenden Beurs (CUB). Het onderzoek vond plaats in de periode van 21 juni 2023 tot en met medio januari 2024.

Intern onderzoek controle uitwonendenbeurs