Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.953 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over appreciatie akkoord Horizon Europe

Minister Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer sturen een brief aan de Tweede Kamer over appreciatie akkoord Horizon Europe.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Kamerbrief over versterken kwaliteit techniekonderwijs vmbo en vso

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de versterking van de kwaliteit van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Aanbiedingsbrief rapport 'Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1'

Aanbiedingsbrief van minister Slob over het rapport 'Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Kamerbrief over tussenevaluatie experimenten en flexibilisering hbo

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de tussenevaluatie experimenten in het hoger onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs Deel I

Deze publicatie bevat een onderzoek naar de werking van zorgplicht, werken met ontwikkelingsperspectieven, en de positie van ...

Publicatie | 19-04-2019

Kamerbrief met kaders voor SLO en stichting Cito

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief met de kaders voor de jaren 2020 en 2021 voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Schematisch overzicht experimenten hoger onderwijs

Publicatie | 19-04-2019

Beantwoording Kamervragen over hogescholen die stoppen met Nationale Studentenenquête

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Tielen (VVD). De ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-04-2019

Kamerbrief reactie op verzoek commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over NRC-artikel Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het NRC-artikel Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in.

Kamerstuk | 18-04-2019

Kamerbrief kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers.

Kamerstuk | 18-04-2019