Meer versoepelingen in het onderwijs

Het versoepelen van de coronamaatregelen, waartoe het kabinet vandaag heeft besloten, geldt ook voor het onderwijs. Een groot deel van de maatregelen vervalt voor het primair en voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Het kabinet kiest ervoor om de versoepelingen in stappen in te voeren; het eerste deel gaat in per vrijdag 18 februari en het tweede per vrijdag 25 februari.

Versoepelingen primair en voortgezet onderwijs per 18 februari:

  • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
  • Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer). Hierdoor zullen leerlingen onderling elkaar dus vaker treffen en kunnen ze meer van elkaar gaan leren.
  • Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in en wordt het naar school brengen dus makkelijker. Ook kunnen zij weer mee naar open dagen.
  • Het thuiswerkadvies wordt al versoepeld, dat betekent dat er per direct weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn.

Versoepelingen mbo en ho per 18 februari:

  • Voor het mbo en hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen in één ruimte.

Geen mondkapjes per 25 februari

De mondkapjesplicht vervalt per vrijdag 25 februari, ook in de school of onderwijsinstelling. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs.

Basisregels en zelftesten blijven

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen/studenten vanaf groep 6 op de basisschool, op de middelbare school, in het mbo en hoger onderwijs.

Goed ventileren onverminderd belangrijk

Ook blijft het belangrijk om goed te ventileren in de klas. Scholen, leraren en gemeenten die hulp en advies over ventilatie nodig hebben in het primair en voortgezet onderwijs, kunnen terecht op het nummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Via het telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen.

Ingangsmoment

Uit overleg met de verschillende partijen in het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat versoepelingen het beste kunnen ingaan op een maandag, zodat een nieuwe schoolweek dan begint met vernieuwde regels. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen ervoor kiezen om de versoepelingen op school in te voeren op de maandag nadat de landelijke maatregelen zijn versoepeld. Dat betekent voor het loslaten van de contactbeperkende maatregelen dat die versoepelingen uiterlijk maandag 21 februari ingaan. Voor de andere maatregelen geldt dat die uiterlijk maandag 28 februari ingaan.