Beslisnota bij Kamerbrief over werkenden die geen pensioen opbouwen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over werkenden die geen pensioen opbouwen (PDF | 4 pagina's | 1,5 MB)